KOORDINATOR: Prof. dr. Miroslav Rebernik | rebernik@uni-mb.si

​Podjetništvo in inoviranje skrbi za razvoj podjetništva in kulture inoviranja v okviru univerzitetnega okolja s ciljem okrepitve podjetniške in inovacijske aktivnosti študentov, raziskovalcev in profesorjev. Aktivnosti podjetniško-inovacijskega stebra RAZ:UM obsegajo naslednjih šest vsebinskih področij, predstavljenih v nadaljevanju.


Promocija podjetništva

Za podjetne posameznike ter ustanovitelje start-up podjetij, vključno z odcepljenimi (spin-out ali spin-off) podjetji, organiziramo vrsto podjetniških delavnic, forumov, krožkov in konferenc, ki predstavljajo odlično priložnost za pridobitev podjetniških znanj in veščin ter mreženje med udeleženci.

Koledar dogodkov univerzitetnega inkubatorja

Koledar dogodkov iniciative Start:up Slovenija


Svetovanje podjetnikom

Podjetnim posameznikom in ustanoviteljem start-up podjetij ponujamo brezplačne svetovalne storitve in orodja ter mentoriranje na podlagi najsodobnejših metod vitkega podjetništva, generiranja poslovnih modelov in razvoja kupcev, ki vam olajšajo proces ustanavljanja podjetja ter povečajo možnosti za uspeh na trgu. Prav tako ponujamo svetovanja s področja poslovnega načrtovanja, raziskave tržišča, priprave trženjske strategije, ocene vrednosti start-up podjetja, pogajanj za investicijo ...

Center poslovnega načrtovanja s priročniki in orodji ter kontakti ​


Inkubacija start-up podjetij

Univerzitetni inkubator - Tovarna podjemov zagotavlja stimulativno delovno okolje za start-up podjetja, vključno z odcepljenimi (spin-out ali spin-off) podjetji. Vabimo vas, da se nam pridružite!

Obrazec za opis ideje in ekipe

Več o univerzitetnem inkubatorju 

 

Upravljanje intelektualne lastnine

Z namenom prenosa novosti in tehnologij v gospodarsko prakso svetujemo v času raziskav ter nudimo pomoč v postopkih prevzema službenih izumov na Univerzi v Mariboru in za zaščito izumov s pravicami industrijske lastnine. Obenem pa izvajamo aktivnosti evidentiranja obstoječe intelektualne lastnine Univerze v Mariboru in njenega sodelovanja z gospodarstvom ter spremljanja izhajajočih pogodbenih obveznosti in veljavnosti pravic industrijske lastnine.​

Več o upravljanju intelektualne lastnine

 

Komercializacija izumov 

Da bi ustvarjeni izumi postali tržno uspešne inovacije, v univerzitetni pisarni za prenos tehnologij - TehnoCenter UM v postopkih komercializacije izumov izvajamo aktivnosti vrednotenja tržnega potenciala izumov, identifikacije ustreznih partnerjev iz gospodarstva, pogajanj za prodajo patentov ali sklenitev licenčnih pogodb ter pomoči pri urejanju statusa odcepljenih (spin-out in spin-off) podjetij.

Več o komercializaciji izumov 


Sodelovanje z gospodarstvom

V okviru povezovanja znanstveno-raziskovalne in gospodarske sfere ponujamo različne storitve za pospeševanje prenosa znanja in tehnologij ter organiziramo izobraževanja, usposabljanja in dogodke, s katerimi dvigujemo zavedanje o pomenu zaščite pravic intelektualne lastnine, hkrati pa kreiramo priložnosti za vzpostavljanje stikov in mreženje med raziskovalci in gospodarstveniki.

Več o sodelovanju z gospodarstvom​