RAZ:UM

Raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru

 

POSLANSTVO

Cilj RAZ:UMa je ustvarjanje in koordiniranje za študente in raziskovalce podjetniško prijaznega okolja in utrditev vodilnega položaja Univerze v Mariboru pri prenosu znanja v regiji. Stremi k raziskovanju in translaciji idej, ki se pojavljajo na stičišču umetnosti in znanosti.

 

VIZIJA

S trans-disciplinarnim razmišljanjem prispevamo k iskanju odgovorov na težave današnje družbe. Naše delovanje na prepletu znanosti in umetnosti je usmerjeno k skupnosti, kar RAZ:UM določa kot pomembno točko socialne mreže mesta in regije.

 

FUNKCIJE

ORGANIZACIJSKA FUNKCIJA

identifikacijska točka inovativnega okolja UM in okolja (regijskoin globalno), oblikovanje in vodenje konzorcija inovativnega okolja UM

 

VSEBINSKA FUNKCIJA

iLabs (idejni laboratoriji in ateljeji), vpeljava artscience koncepta skozi poletne šole, razvojne projekte, klub RAZ:UM

 

KOMUNIKACIJSKA FUNKCIJA

znamčenje in medijska odmevnost UM skozi delovanje RAZ:UM

 

INFRASTRUKTURNA FUKNCIJA

zasnova, vzpostavitev in upravljanje bodočega znanstvenega/tehnološkega parka UM,  implementacija znanstvenoraziskovalne strategije UM na področju inovacij in prenosa znanja


KONTAKT

  
Slomškov trg 15 ID številka za DDV: SI21345040
2000 Maribor Transakcijski račun: SI56 0451 5000 1393 428 pri Novi KBM
02 2355 224